МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ, КОЛИЧЕСТВО И МАСА

  Мерни единици за пространство и време
Величина Единица Символ Преизчисляване
бълг. межд.
Дължина метър м m -
*ангстрьом А A 1 A = 0,1nm = 10 -10 m
*милимикрон мкм 1 mµ = 1 nm = 10 -9 m
*микрон мк µ 1 µ = 1 µm = 10 -6 m
Площ квадрат.метър м 2 m 2 -
Обем кубичен метър м 3 m 3 -
Честота херц Хц Hz -
Време секунда сек s -
*минута мин min 1 min = 60 s
*час ч h 1 h = 60 min = 3600 s
*денонощие д d 1 d = 24 h = 86 400
Скорост метър/сек м/сек m/s 1 m/s = 3,597 km/h
километър/час км/ч km/h 1 km/h = 0,278 m/s
*миля/час мил/ч mph 1 mph = 0,447 m/s
Ускорение метър/сек 2 м/сек 2 m/s 2 -
Плътност килограм/м 3 кг/м 3 кg/m 3 -
Сила нютон Н N 1 N = 10 5 DYN
*дина дин DYN 1 DYN = 10 -5 N
Работа, енергия джаул Дж J 1 J = 10 7 erg
*ерг ерг erg 1 erg = 10 -7 J
*киловатчас квт/ч kWh 1 kWh = 3,6.10 6 J
  * - извънсистемна единица

 
Мерни единици за количество и маса
Величина Единица Символ Преизчисляване
бълг. межд.
Количество вещество мол мол mol  
*грам/мол г/мол g/mol g/mol = mol
Маса килограм кг кg  
*фунт ф lb 1 lb =0,453592 kg
*гама гама g 1g = 1 m g = 10 -9 kg
Концентрация мол/литър мол/л mol/l  
килограм/м 3 кг/м 3 kg/m 3  
  * - извънсистемна единица

  Други несистемни единици за дължина (разстояние)
 

инч in = 0,0254 m = 2,54 cm = 0,08333 ft = 0,0278 yd
юйм = инч
цол = инч
фут ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in = 0,333 yd
ярд yd = 0,9144 m = 91,44 cm = 36 in = 3 ft
линк link = 0,201168 m
чейн chain = link = 0,201168 m
род rod = 5,0292 m
фатом fathom = 1,8288 m
миля mi = 1609,344 m = 5280 ft = 1760 yd
миля натурална (морска) nmi = 1852
m = 1,151 mi
географ. градус gdg = 111123 m
фърлог furlong = 201,168 m
левга league = 4828 m.
пойнт point = 0,351-3 m
аршин = 68 cm; дюлгерски аршин = 72 cm
астроном. единица au = 1,495.1011 m
светлинна година ltyear = 9,4607015 m=5,87848.1012 mi
парсек parsec = 3,0857.1016 m = 3,2616 ltyear

Типографски единици

Френски единици
пункт Point pt = 0,376 mm (1 cm = 26,6 pt)
цицер Cicero ci = 12 pt = 4,5128 mm (1 cm = 2,21 ci)
пика Pica pi = 0,4167 cm (1 cm = 2,4 pi) 1m = 2660 pt = 221 ci 1
инч = 72 пункта = 6 пики = 5,6 цицера = 2,54 cm

Англо-американски единици
пойнт Point pt = 1/72 in = 0,35277 mm
сет = пойнт Set = 1 pt
пайк Pica pi = 1/6 in = 16 pt = 4,23333 мм
мон Mon mon = 1/72 set = 0,013888 pt = 0,0048996 mm

Други несистемни единици за площ
кв. см. cm 2 = 0,0001 m 2
кв. инч in 2 = 0,00064516 m 2 = 6,4516 cm 2
кв. фут ft 2 = 0,09290341 m 2 = 929,03 cm 2
кв. ярд yd 2 = 0,836127 m 2
кв. миля mi2 = 258999 m 2
ар а = 100 m 2
акр acre = 4046,86 m 2
декар decare = 1000 m 2
хектар hectare = 10000 m 2

Други несистемни единици за скорост
1 ft/s = 0,681817 mi/h = 0,3048 m/s
1 mi/h = 1,4667 ft/s = 0,44705 m/s
1 възел (knots) = 1 mi/h = 0,5144 m/s

Други несистемни единици за маса
карат = 0,2055 g = 1/24 от сплавта;
24 карата = 100% чистота унция = 28,35 g = 16 драм = 437,5 грана
унция аптекарска руска = 29,86 g
унция аптекарска английска = 31,1035 g
гран = 0,00006479891 kg
драм = 0,00178 kg
либра = 0,4536 kg

Карати
Коефициентът, делен на 10 = % злато
24 карата = 1000 единици злато в сплавта, т.е. 100% чистота

Карати Злато в 1000 ед. сплав Карати Злато в 1000 ед. сплав
1 41,66667 1/32 1,30208
2 83,33333 1/16 2,60417
3 125,00000 3/32 3,90625
4 166,66667 1/8 5,20833
5 208,33333 5/32 6,51042
6 250,00000 3/16 7,81250
7 291,66667 7/32 9,11458
8 333,33333 1/4 10,41667
9 375,00000 9/32 11,71875
10 416,6666 5/16 13,02083
11 458,3333 11/32 14,32292
12 500,0000 3/8 15,62500
13 541,6677 13/32 16,92708
14 583,3333 7/16 18,22917
15 625,0000 15/32 19,53125
16 666,6666 Ѕ 20,83333
17 708,3333 17/32 22,13542
18 750,0000 9,16 23,43750
19 791,6666 19/32 24,73958
20 833,3333 5/8 26,04167
21 875,0000 21/32 27,34375
22 916,6666 11/16 28,64583
23 958,3333 23/32 29,94792
24 1000,0000 3/4 31,25000
    25/32 32,55208
    13/16 33,85417
    27/32 35,15625
    7/8 36,45833
    29/32 37,76042
    15/16 39,06250
    31/32 40,36458


Примери:
22 1/8 карата = ? 0/00
----------------------------
22 карата = 916,66667 %
+ 1/8 карата = 5,20833 %
-----------------------------
22 1/8 карата = 921,87500%
или 900%. = ? карата
-------------------------------
875%. = 21 карата + 25%. = 19/32 карата
---------------------------------
900% = 21 19/32 карата

Единици за маса, използвани в някои страни
bat = 0,015 kg Тайланд
batman = 125 kg Туркестан
candy = 254,012 kg Индия
catty = 0.6048 kg Китай
centner = 50 kg Австрия, Дания, Швейцария
chang = 1.2 kg Тайланд
chin = 0.605 kg Китай
chapah = 0.8165 kg Борнео
drachma = 0.0032 kg = 3,2 g Гърция
fen = 0.00034 kg Китай
funt = 0.405504 kg Полша
gisla = 163.2932 kg Занзибар
grein = 0,065 g Холандия
hiyaka-me = 0.37565 kg Япония
hiyak-kin = 60.1 kg Япония
kantar = 44.928 kg Египет
karwar = 12500 kg Иран
kon = 0.605 kg Корея
libbra = 1.0 kg Италия
mna = 1.5 kg Гърция
momme = 0.00375 kg Япония
onca = 0.02869 kg Португалия
oka = 1,23 kg Турция
pennyweigh = 0.0015552 kg Великобритания
pfund = 0.4581283 kg Германия
picul = 60.0103 kg Япония
wichtje = 0.001 kg = 1 g Холандия
zolotnick = 0.004266 kg Русия

Несистемни единици за обем
милилитър ml = 0,001 l
куб. см. cc = 0,001 l
унция течна oz = 0,02957 l (USA)
унция течна oz = 0,02841 l (UK)
пинта течна pt = 0,47318 l
пинта суха pt = 0,5506 l
кварта qt = 0,946352946 l
галон gal = 3,785411784 l
галон gal (USA) = 0,83268 gal (UK)
куб. инч cubein = 0,000016387 l
куб. фут cubeft = 0,0283168 l
куб. ярд cubeyd = 0,764555 l
бушел bushel = 35,239 l (U.S struck bushels)
барел (петрол) barrel(petrol) = 158,987 l
барел (бира) barrel(beer) 117,347 l

 Вж. още “Мерните системи във Великобритания и в САЩ”.

Източник: http://www.eunet.bg