Актуализация 15.10.2015 г.                                       

   

                           

   

ДИРЕКТОР
Валентина Михайлова Георгиева - mihaylova@eg-vratza.org
Помощник-директор
Симеонка Бориславова Георгиева – borislavova.s@eg-vratza.org

Педагогически съветник
Денислав Георгиев - georgiev.d@eg-vratza.org
Български език и литература
Николай Стоев Стоев - nikolai_stoev@abv.bg - stoev.n@eg-vratza.org
Косьо Николаев Костадинов - kosebose1967@abv .bg - kostadinov.k@eg-vratza.org
Снежана Ангелова Минковска -snejena@abv.bg - minkovska.s@eg-vratza.org
Милка Димитрова Маркова -milkasoare@abv.bg - markova.m@eg-vratza.org
Малина Чавдарова Тончева - toncheva.m@eg-vratza.org
Йоанна Георгиева Димитрова -Yoanna_Dimitrova@yahoo.com - dimitrova.j@eg-vratza.org

Френски език
Валерия Славкова - slavkova.v@eg-vratza.org
Испански език
Катя Илиева Георгиева - georgieva.k@eg-vratza.org
Милена Гьошкова- gioshkova.m@eg-vratza.org
Английски език
Лиляна Димитрова Петрова - petrova.l@eg-vratza.org
Таня Денова Илиева - denova.t@eg-vratza.org
Албена Харитонова Томова - tomova.a@eg-vratza.org
Невелина Първанова - parvanova.n@eg-vratza.org
Донка Иванова Стоянова - donai@abv.bg - ivanova.d@eg-vratza.org
Даниела Борисова Ангелова - angelova.d@eg-vratza.org
Маргета Иванова Маринова - margeta.1@abv.bg - marinova.m@eg-vratza.org
Тома Рогожинов - rogozhinov.t@eg-vratza.org
 Нели Данева- daneva.n@eg-vratza.org
Немски език
Велислава Нечева - necheva.v@eg-vratza.org
Руски език
Елица Кънчева - kyncheva.e@eg-vratza.org
Математика
Галя Кирилова Йорданова - galiakiril@abv.bg - jordanova.g@eg-vratza.org
Нели Димитрова Симеонова - dimitrova.n@eg-vratza.org
Бойка Любомирова Филипова - liubomirova.b@eg-vratza.org
Любка Тодорова - todorova.l@eg-vratza.org
Информатика и информационни технологии
Димитринка Георгиева - d_georgiewa@abv.bg - georgieva.d@eg-vratza.org
Диана Иванова Гергова - d_gergowa@abv.bg - gergova.d@eg-vratza.org
Николай Керефейски - kerefejski.n@eg-vratza.org
История и цивилизация
Евелина Иванова Илчовска - -ilchovska.e@eg-vratza.org
Елизабета Красимирова Димитрова - elizabeta_kr74@abv.bg - dimitrova.e@eg-vratza.org
География и икономика
Цветелина Найденова Ценова - cenova.c@eg-vratza.org
Бисер Благоев - blagoev.b@eg-vratza.org
Биология и здравно образование
Даниела Славева Николова - nikolova.daniela@eg-vratza.org
Сашка Илиева Младенова - mladenova.s@eg-vratza.org
Физика и астрономия
Ралица Тодорова Тодорова - r_tt@abv.bg - todorova.r@eg-vratza.org
Татяна Владимирова - vladimirova.t@eg-vratza.org
Химия и опазване на околната среда
Надя Любенова Николова - nikolova.n@eg-vratza.org
Пламен Младенов

Философия и психология
Светла Младенова - mladenova.m@eg-vratza.org
Изобразително изкуство
Живко Донkoв - donkov.z@eg-vratza.org
Музика
Илия Николов Иванов - iliyanic@yahoo.co.uk - nikolov.i@eg-vratza.org
Физическо възпитание и спорт
Лидия Монова Вълкова - vylkova.l@eg-vratza.org
Росица Димитрова – dimitrova.r@eg-vratza.org
Тоня Петрова - petrova.t@eg-vratza.org
Възпитатели
Мария Лазарова  - lazarova.m@eg-vratza.org
Гергана Таскова - taskova.g@eg-vratza.org

 

     

 

 
Creative Commons License 2005-2014 ЕГ "Йоан Екзарх" -Враца, ул. "Цар Обединител" 9

мнения, коментари, предложения